Boverkets webbseminarium om detaljplaner

    Den 15 april höll Boverkets webbseminarium med temat ”Detaljplaner från och med nu”. Dagvattenguiden har skrivit ett referat som innehåller följande rubriker: Länsstyrelsen har fått utökad roll, Allmänna råd om planbestämmelser, Rättsfall om dagvatten samt Planbestämmelser som saknas lagstöd.

    Läs hela referatet här. Endast för medlemmar.