Expertsvar om anmälningsplikt för dagvattenanläggningar

    Vilken typ av dagvattenanläggningar ska anmälas till tillsynsmyndigheten? Vem ska göra anmälan? När ska anmälan göras? Vad ska det stå i den? Vad blir påföljden om anmälan inte gjorts? När är en dagvattenanläggning en C-verksamhet?

    Frågorna kring anmälningsplikt är många. Dagvattenguidens expert reder ut begreppen, läs alla svar här. Endast för medlemmar.