SMHI förklarar begreppet återkomsttid

”Återkomsttid är ett mått på hur ofta förekomsten av extrema naturliga händelser kan förväntas. Med en händelses återkomsttid menas att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under denna tid. Återkomsttider beräknas med statistiska metoder genom extremvärdesanalys av långa serier av kontinuerliga mätningar.” Så beskriver SMHI begreppet återkomsttid. Läs mer om hur man beräknar återkomsttid och hur klimatförändringarna påverkar statistiken. Gå vidare till SMHI:s hemsida om återkomsttid.