Expertsvar: gäller 12 § FMH även dagvatten?

    Första delen av 12 § i FMH (Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) lyder: ”Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre rening än slamavskiljning.”

    Gäller denna bestämmelse för dagvatten? Dagvattenguidens expert reder ut frågan. Läs svaret här (endast för medlemmar)