Kommunalt ansvar att bedöma risker vid skyfall

    Inrikesminister Anders Ygeman beskriver sin syn på kommunernas ansvar i samband med skyfall. Frågan ställdes i samband med översvämningarna i Hallsberg, som bl.a. ledde till tågförseningar och många översvämmade fastigheter. Läs hela texten här (endast för medlemmar)