Fastighetsägare slipper betala för utbyggd dagvattenhantering

    Laholmsbuktens VA kommer att överklaga flera beslut i statens VA-nämnd, skriver Cirkulation i sitt senaste nummer. Besluten gäller huruvida vissa fastighetsägare är skyldighet att betala för utbyggnaden av dagvattenhanteringen. VA-nämnden menar att dagvattenfrågan ska lösas i ett större sammanhang enligt 6 § i Lagen om allmänna vattentjänster. Av detta följer att VA-bolaget är ansvarig för att inrätta ett verksamhetsområde för dagvatten och skyndsamt ordna omhändertagande av dagvattnet. Ytterligare en konsekvens är att VA-bolaget har rätt att ta ut en avgift för denna tjänst. Och det är alltså detta som tvisten handlar om.