Regeringen tillsätter utredning om ansvar för klimatförändringar

    Regeringen har i dagarna tillsatt en utredning för att öka samordningen mellan kommunerna och staten inom arbetet med att förebygga effekter av klimatförändringarna. Utredningen kommer att pågå under ett år och huvudfokus är att klargöra ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter. Eva Eriksson, tidigare landshövding i Värmlands län, är utsedd att leda utredningen. Arbetet kommer att pågå parallellt med Riksrevisionens granskning, som Dagvattenguiden tidigare skrivit om.