Regeringen föreslår ändringar i PBL

    Regeringen föreslår ändringar i plan- och bygglagen (PBL) för att effektivisera prövningen av detaljplaner och därigenom öka bostadsbyggandet. Ändringar innebär att länsstyrelserna inte längre är första instans att överklaga detaljplaner till. Detaljplaner ska överklagas direkt till mark- och miljödomstolen. Läs hela förlaget finns här (endast för medlemmar). Propositionen lämnades till riksdagen den 26 november.