Utmaningar och framtida lösningar för dagvatten

Referat från föredrag av Maria Viklander, Luleå tekniska universitet. Föredraget hölls på konferensen Svenskt Vatten Utveckling 25 år, i Stockholm 2-3 dec 2015.

Dagvatten – utmaningar och och framtida lösningar.Viklander_2015
Maria Viklander, Luleå tekniska universitet

Maria definierade dagvatten som regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark. Som källa uppgav hon Stockholms dagvattenstrategi.

Utmaningar på dagvattenområdet:

 • Vad är en hållbar dagvattenhantering?
 • Hur ser framtiden ut?
 • Nytt och gammalt samtidigt –hur hanterar vi det?
 • Utspridda utsläpp eller samla allt till en plats och rena där?
 • Planera, bygga och underhålla samtidigt
 • Vem betalar?
 • Vem ger upp mark?
 • Säkra kompetensförsörjningen för framtiden
 • Diffusa utsläpp –diffusa utsläppspunkter –diffust ansvar

Viklander PPMaria lyfte fram behovet av att forska på saker tidigare eftersom forskningen behöver ligga före för att kunna förhindra att vi bygger fel. Det vi bygger idag ska fungera i 100 år, det är en verklig utmaning. Hon illustrerade med en bild från Luleå i början av 1900-talet och en bild från samma plats idag.

Framtida lösningar:

 • Jobba mer tillsammans.
 • Gröna lösningar 3.0. Vi måste ta nästa steg, dammar löser inte alla problem.
 • Avancerad reningsteknik behövs för visst dagvatten.
 • Multifunktionella ledningar. Maria tror på en renässans för ledningar men att de kommer att ha fler funktioner än idag.
 • Samarbeta med samhällsbyggarna för att påverka valet av byggmaterial.
 • Det krävs mod för att våga prova nytt och det måste få bli fel. Det kan hända att vi forskar på områden som sedan inte går att inte implementera, för vi måste ligga så långt framme att det blir fel ibland, sa Maria.

Referatet är skrivet av Stina Adielsson, redaktör Dagvattenguiden.

Samlad information finns presenterad för medlemmarna här