Så jobbar Miljösamverkan Östra Skaraborg

Miljösamverkan Östra Skaraborg jobbar mycket med information och kommunikation, med både entreprenörer och fastighetsägare som målgrupp. Arbetssättet vid inventering har utvecklats genom åren och stämningen bland fastighetsägarna har gått från upprörd till mycket god. Kommunen behöver bara inventera 50 % av de utvalda fastigheterna, resten ansöker frivilligt om nytt avlopp. MÖS lägger stort fokus på att få till ett tillräckligt avstånd till grundvattenytan i de markbaserade avloppsanläggningarna, för att ta höjd för framtida höjningar av grundvattennivån. Man har infört krav på grundvattenrör och satsat på dialog med entreprenörer. Som ett resultat av kommunens arbete anläggs fler bäddar upphöjda numera.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.