Nederländerna vill bli världsledande inom VA

EIP Water Conference hölls tidigare i februari i år i Nederländerna. Under en fullspäckad dag utbyttes erfarenheter inom innovation för vattenområdet där slutsatsen av konferensen blev en uppmaning till alla EU-länder att det finns satsningar som kan göras inom VA-området som både hjälper VA-organisationer, stärker företags konkurrenskraft och involverar forskare.

European Innovation Partnership on Water (EIP Water) är ett initiativ inom EU för att underlätta utvecklingen av innovativa lösningar till stora europeiska och global vattenproblem. Detta görs framför allt genom att uppmuntra samarbetsprojekt inom vattensektorn som involverar både den privata och offentliga sektorn, NGOs och allmänheten.

Konferensen hölls lämpligt nog i Leeuwarden som har knutit till sig några av de ledande forskarna inom vattenområdet. Här finns bra förutsättningar för vattenforskning framför allt genom deras plug & play-koncept. Det innebär att forskarna får tillgång till ett testlabb för småskaliga försök men även tillgång till exempelvis vattenverk och reningsverk för pilotprojekt.

Under dagen framkom även att det finns resurser hos VA-organisationerna för att bygga upp och utveckla den holländska vattensektor. Tillsammans med ett starkt politiskt stöd tänker sig Nederländerna bli världsledande inom vattenområdet, som en ansvarig holländsk minister sade.

Frågan är hur de står sig i jämförelse med oss i Sverige och vad vi kan lära oss av varandra? Läs gärna mer på konferensens hemsida på EIP Water.