Nytt vatten i Skellefteå

Redan 2014 beslutas det att centralorten samt omkringliggande områden skulle få nytt dricksvatten till 2019. Nu är byggarbetet igång ordentligt och igenom projekt innebär bland annat

  • Nya upptagsområden i marken från Slind, Medle, Klutmark och Selsforsen
  • Nytt vattenverk byggs i Medle med ledningar in till Skellefteå
  • Matarledning väst om staden
  • Ny vattendom för uttag

Bakgrunden till projektet är att få till en jämnare och bättre kvalitet på råvattnet. Man kommer hämta vatten från marken istället för ytvatten genom baseras på konstgjord och inducerad
infiltration i Slindåsen. På så sätt blir reningsprocessen enklare och mer stabil tillgång. Det snart inaktiva Nordanå vattenverk bedömdes som sårbart i och med att man bara tar in vatten från ett ställe och att vattenverket ligger nära älven med risk för översvämning.

Skellefteå kommuns förslag till nya vattenskyddsföreskrifter (för medlemmar)