SVT uppmärksammar problemet med mikroplaster från konstgräsplaner

  fotboll

  I måndags morse (23 januari) var artikeln Fotbollsplanen kan vara tickande miljöbomb den mest lästa på SVT Hallands lokalsida. Problematiken med konstgräsplaner som källa till mikroplaster som sprids via dagvattnet till sjöar och hav har därmed börjat få spridning i både riks- och lokalmedia. 

  SVT rapporterar i flera av sina sju (!) artiklar om problemet om att upp till 4 000 ton gummi årligen försvinner från konstgräsplaner runt om i Sverige och hänvisar till IVL Svenska Miljöinstitutets kartläggning av källor och spridningsvägar av mikroplaster. En icke-kvantifierad andel av denna massa transporteras sedan via dagvattnet till söt- och saltvattenrecipienter. Det mest använda materialet idag på konstgräsplaner är SBR-gummi som är tillverkat av återvunna däck.

  Det finns dock alternativ till SBR-gummit. Bland annat ses TPE eller EPDM-gummi som mindre miljöskadliga alternativ. I Kungsbacka har exempelvis ingen av kommunens 15 konstgräsplaner SBR-gummi från bildäck utan istället framför allt TPE-gummi. Dock kan dessa fortfarande innehålla skadliga ämnen så som kemikalier, metaller och lösningsmedel.

  Därför är det troligt att en övergång behöver ske till naturmaterial så som kork och kokos. Bland annat fick i somras Borås den första elitarenan i Sverige med kork som fyllnadsmaterial. Dessutom har nyare konstgräsplaner ofta filtersystem i dagvattenbrunnarna för att kunna samla upp en del av det gummi som sprids och återanvända det.

  Läs mer från SVT
  Fotbollsplanen kan vara tickande miljöbomb (21 jan)
  Fotbollförbundet vill inte avråda från konstgräsgummi (19 jan)
  Kungsbacka satsade på mer miljövänligt konstgräs (18 jan)
  Hyltepolitiker vill ha fotbollsplan av kork (18 jan)
  Kritik mot fler konstgräsplaner (17 jan)
  Tusentals ton gummi försvinner från konstgräsplanerna varje år (17 jan)
  Giftgummi på hälften av Hallands konstgräsplaner (17 jan)