Låga nivåer för dricksvatten

Det kommer att bli problem med tillgången på dricksvatten även under nästa sommar, spår SGU. Ifjol var situationen densamma och då blev vattenbristen akut på Gotland och Öland som med olika tekniklösningar till viss del avhjälpts. Nya överföringsledningar mellan fastlandet och Öland har byggt, planer på avsaltning av Östersjövatten samt ny vattentäkt på Fårö har skett på Gotland.

Värst är läget just nu i ett bälte från Gotland, Östergötland och östra Svealand upp till södra Norrlandskusten och Jämtland.

Läget i landet

  • Långsamma Länsstyrelsebeslut för nytappning av sjön Mien i Karlshamn.
  • Emmaboda kommun bjöd in till seminarium om problem med vattentillgången.
  • Örebro kommun letar efter ersättande dricksvattentäkt med flera alternativ istället för Svartån.
  • Gästrike Vatten uppmanar till sparsamhet i Östhammar 

Bara i norra Norrland och en del av sydvästra Norrland är nivåerna i de stora magasinen över eller nära de normala.

För de med enskilda dricksvattenbrunnar är läget bättre. För hushåll och lantbrukare på Gotland och i Sörmland, och i ett bälte i västra Sverige från Bohuslän till Jämtland är nivåerna i stort sett normala. Däremot är nivåerna låga i större delen av Götaland, i stora delar av Svealand, och i de östra delarna av södra och mellersta Norrland även för de små grundvattentäkterna. Drygt en miljon permanentboende och ungefär lika många fritidsboende har sin dricksvattenförsörjning från egen brunn.

Rapportering från SGU om grundvattennivåer. Kan även fås som nyhetsbrev.