Ingemar Bergbom är Avloppshjälte

VA-guiden har utsett Ingemar Bergbom, miljöinspektör i Habo och Mullsjö kommuner, till 2017 års Avloppshjälte. Priset delades ut under konferensen Vatten Avlopp Kretslopps kvällsmiddag den 16 mars.

– Tackar, det var verkligen en överraskning att jag skulle få denna utmärkelsen! Det fick mig att reflektera över att samarbetet och kunskapen om små avlopp har ökat under de senaste 10-15 åren. Arbetet med de enskilda avloppen är viktigt och kräver uthållighet samt kompetenta handläggare och entreprenörer, säger Ingemar Bergbom.

Såhär lyder motiveringen för Ingemar:

Ingemar Bergbom har arbetat länge med frågor kring små avlopp. I Habo och Mullsjö kommuner arbetas det med allt mellan förorenade områden, kalkning, kommunala reningsverk till miljöolyckor och vattenskyddsområden. Inom avloppsområdet var Ingemar med i ett av de tidiga medlemsråden som fanns innan Avloppsguidens användarförening startade 2010. Ingemar har även varit en bidragande orsak till det tidiga samarbetet inom Miljösamverkan F i Jönköpings län.

Priset Avloppshjälten är instiftat av VA-guiden för att lyfta och hylla kommuntjänstepersoner som gjort något extra bra i arbetet med små avlopp. Priset delades ut för fjärde året i rad och består bland annat av en gyllene miniatyrtoalett.