Stort intresse för dialogmöte

Nära 100 personer träffades dagen innan konferensen Vatten Avlopp Kretslopp för att lyssna till Elin Elmefors presentation av de preliminära resultaten från projektet Funktion hos markbaserade anläggningar i fält. Stor del av mötet ägnades åt diskussioner utifrån en enkät som fylldes i på plats och lämnades in till projektet.

RISE Jordbruk och Lantbruk jobbar vidare med att sammanställa enkäterna från mötet samt filar på projektrapporten. Under april lär vi få besked från Havs- och vattenmyndigheten angående ansökan om ett fortsättningsprojekt.