Inducering i tätt åsmaterial

Valboåsen i Gävle har blivit tät på grund av organiskt material. En tillfällig ändring i vattenståndet för flera år sen gav en positiv effekt och den naturliga infiltreringen i markmaterialet runt Gavleån ökade grundvattennivån. Nu har man tagit till ny teknik för att nå en robust dricksvattenproduktion.

En ny unik kombination av membranfilteranläggning innan inducering är nu delvis igång. Projektet och bygget av anläggningen startade för snart fyra år sedan, och fyller nu på mängden grundvatten i Gävle-Valboåsen. Tidigare skedde inducering utan denna typ av filtrering. Uppehållstiden för vattnet i åsen har inte ändrats och ligger på ca fyra månader innan det når en vattenkran.

Effekter av membranfiltreringen är att man får ett mjukare och mindre kalkrikt vatten i Gävle eftersom vattnet som vi infiltrerar är mjukare än grundvattnet. Exakt hur det kommer bli vet man först om 6-12 månader.