Dagvattenutredningar del 3: Hur tänker beställaren? reportage 2017

För att visa hur beställarens perspektiv kan se ut har Dagvattenguiden intervjuat Lena Höglund som är VA-ingenjör på Mälarenergi AB, VA-huvudman för Västerås. I kommunen har intresset för dagvattenfrågor ökat markant under senare år och ett flertal dokument finns framtagna för att underlätta arbetet. Reportaget tar bland annat upp kommunens kravbild på dagvattenutredningarnas innehåll, vikten av god tidsplanering samt erfarenheter lärda efter flera års arbete inom området.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.