Vattenbrist i ytvatten och grundvatten

De låga grundvattennivåerna i stora delar av Sverige innebär stora påfrestningar för dricksvattenförsörjningen men också vattenuttag från sjöar och större vattendrag är påverkade.  Flera myndigheter uppmanar nu alla att vidta försiktighet för att spara vatten och att följa situationen noga. Det är fler som blir påverkade än bara de med enskilt eller kommunalt vatten i bostaden. Vattenbristen påverkar även förutsättningarna för jord- och skogsbruk, industri och turism.

Samlade tips:

 • Den som är ansluten till kommunal vattenförsörjning bör vara uppmärksam på information från kommunen om läget och eventuella restriktioner i vattenanvändningen.
 • Den som har enskild vattenförsörjning bör kontrollera nivån i vattentäkten och tänka igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar.
 • Du som använder vatten på jobbet: diskutera hur ni kan använda vattnet smart på arbetsplatsen.
 • Gör vad du kan för att spara vatten och följ situationen noga i din hemkommun eller orten du ska semestra på. Till exempel genom att:
 1. Laga onödiga läckor, till exempel droppande kranar eller en rinnande toalett
 2. Samla regnvattnet i en tunna och använd det till trädgårdsbevattning
 3. Vattna sena kvällar eller tidigt på morgonen. När du vattnar i sval jord så avdunstar mindre vatten än i varm jord på dagen
 4. Duscha istället för att bada. Ta en snabbdusch istället för en lång. Stäng av duschen när du masserar in schampo och balsam i hår
 5. Fyll bara poolen en gång, håller du vattnet rent med hjälp av en reningspump och klor kan du bada i samma vatten länge

 

När växtsäsongen nu inletts och dagstemperaturen stiger förväntas situationen försämras ytterligare, för att eventuellt förbättras först i höst-vinter om nederbördsmängderna återgår till det normala. Om det blir en liknande torrsommar som under 2016, riskerar vi att uppleva den allvarligaste vattenbristen som har registrerats under drygt 100 år.

Myndigheter bakom uppmaningen om stärkt beredskap

 • Havs- och vattenmyndigheten, HaV
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
 • Statens jordbruksverk
 • Livsmedelsverket, SLV
 • Länsstyrelsen
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 • Naturvårdsverket, NV
 • Sveriges geologiska undersökning, SGU
 • Skogsstyrelsen

Film från SGU som berättar om grundvattennivåerna i maj och hur sommaren ser ut. Håll dig uppdaterad genom SGUs nyhetsbrev