Dagvattenrelaterat i Almedalen

Vi har fångat upp ett par inspelade seminarier från årets Almedalen, 2017. Bland annat diskuterades stigande havsnivåer, mikroplaster och restaurering av sjöar.

Stigande havsnivåer – ska mark och bebyggelse skyddas eller överges?

Arrangör: SGI
Gå till inspelning (60 min)
Hur länge kan vi bo och bygga på kustnära mark som visar på stora risker i ett föränderligt klimat?

Så bidrar kommunens konstgräsplan till folkhälsa – inte nedskräpning

Arrangör: Svensk däckåtervinning AB
Gå till inspelning (48 min)
Konstgräs låter fler idrotta mer, men ibland hörs farhågor om mikroplast och hälsa. Bara var sjunde kommunpolitiker anser att de har tillräcklig information om fördelar och nackdelar med olika material. Vi reder ut vad forskningen vet och hur man bygger säkra allvädersplaner.

Vad är hemligheten bakom Sveriges miljöbästa kommuner

Arrangör: Aktuell Hållbarhet
Gå till inspelning (46 min)
Ett seminarium om kommunernas konkreta miljöarbete som tar utgångspunkt i Aktuell Hållbarhet kommunrankning 2017. Presentation och analys av årets resultat och trender. Här möter du också representanter från Sveriges miljöbästa kommuner.

Temperaturen stiger – hur måste vi klimatsäkra samhället

Arrangör: Aktuell Hållbarhet, Naturvårdsverket, SMHI, Livsmedelsverket, SGI
Gå till inspelning (41 min)
Vi behöver redan nu påbörja en omfattande anpassning inom en stor rad områden. Här fokuserar vi och belyser frågeställningar som: Vilka klimateffekter kan vi vänta oss i Sverige och vilka blir konsekvenserna? Vilka förebyggande åtgärder kan och bör vi investera i? Hur jobbar kommuner och andra centrala aktörer i framkant?

Mikroplaster och lågt hängande frukter

Arrangör: Östersjödagarna, IVL Svenska Miljöinstitutet, LRF
Gå till inspelning (45 min)
På det här föredraget fokuserar vi på vad som kan göras och vad som är lågt hängande frukter. Finns det kloka och lätta åtgärder som kan ge snabb effekt även om de inte fokuserar på de största källorna? Här kan avloppsreningsverken spela en stor roll då 98% av all mikroplast som når avloppsreningsverken fastnar i slammet – frågan är vad ska vi göra med det efter att vi har samlat in det?

Kan bättre geodata underlätta klimatanpassningen?

Arrangör: SGU
Gå till inspelningen (74 min)
Hälften av Sveriges befolkning bor inom en mil från kusten och de största insjöarna, de områden av landet som kommer att påverkas mest av de pågående klimatförändringarna. Idag är det mycket vi inte vet om förhållandena längs kusterna. Planering inför översvämningar, erosion, inför byggande av hamnar och all annan verksamhet påverkas negativt.

Restaurering av sjöar – en lönsam affär för kommunerna

Arrangör: Alcontrol och Växjö kommun
Gå till inspelning (45 min)
Växjö kommun satsar 100 mkr på restaurering av stadsnära övergödda sjöar och räknar med mångdubbelt tillbaka. Tillsammans med Växjö kommun berättar ALcontrol AB om sjörestaureringen i Växjösjöarna och om kommunens engagemang. Varför finns så få liknande exempel i Sverige?

Så bygger vi framtidens städer klimatsmart och attraktivt

Arrangör: Lunds kommun
Gå till inspelningen(49 min)
En hållbar stadsutveckling är ett måste för miljön där omställning av trafikvanor och högre klimatmål är självklara delar. Men vad behövs mer för att skapa bästa möjliga förutsättningar? Vi lyssnar på goda exempel och hör hur kommun region och stat tillsammans jobbar med vår framtida stadsutveckling.

Klimatutmaning 2.0

Arrangör: Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Gå till inspelningen (50 min)
Klimatfrågan är en allt större utmaning för såväl samhälle som näringsliv. För att klara av klimatutmaningen krävs engagemang och kraftfulla åtgärder. Hur kan företag visa vägen för företag i övrigt samt för samhället i stort? Klimatfrågan är en ödesfråga för mänskligheten. Få tror idag på en politisk lösning globalt, inom EU eller nationellt.

Miljöarbete tillsammans – dåtid, nutid och framtid

Arrangör: Naturvårdsverket
Gå till inspelning (66 min)
Världen första nationella miljömyndighet bildades sommaren 1967 – Statens naturvårdsverk. Sedan dess har Sveriges miljöarbete utvecklats betydligt. Trots många framgångar återstår mycket arbete för att vi ska nå ett ekologiskt hållbart samhälle. Hur ser framtidens miljöarbete ut? Vilka är aktörerna? Hur går arbetet till?

Klimatkatastrof eller samhällsomställning – vad krävs av politiker och enskilda?

Arrangör: Uppsala universitet
Gå till inspelning (30 min)
Det finns en bred enighet om att den ökande temperaturen i vår atmosfär i avsevärd grad beror på mänsklig påverkan. Varmare klimat medför ökad risk för översvämningar, torka, miljökonflikter och klimatmigration. Världens länder har ett stort ansvar att agera för att motverka denna utveckling. Sverige och andra länder har i Parisavtalet lovat att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader, men vad betyder det? Vilket ansvar vilar på politiker, företag, civilsamhället och på oss själva?