Havsnära byggen får nej av Länsstyrelsen

Det har hittills varit relativt ovanligt att Länsstyrelsen i Skåne upphäver detaljplaner på grund av risken med stigande havsnivå men det har nu hänt för två nybyggen.

Det är Sveriges Radio (Ekot) som rapporterar om Länsstyrelsens beslut som rör två detaljplaner i området Äspet i Kristianstad kommun. Länsstyrelsen hänvisar till att området hotas av översvämning och erosion.

Beslutet kan betraktas som något uppseendeväckande eftersom det aktuella området redan bebyggts med hundratals fastigheter. Vissa av dessa fastigheter ska dessutom löpa större risk för översvämning och erosion.

Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att Äspet utgör ett av de mest erosionsutsatta stränderna i Skåne och att området ligger inom ett högriskområde för översvämning från havet. Länsstyrelsen konstaterar vidare att det saknas förslag på hur bebyggelsen ska skyddas mot översvämning och erosion.

Byggnadsnämnden i Kristianstad genom dess ordförande Sonny Modig uttrycker förståelse för beslutet men menar samtidigt att Länsstyrelsen ofta utgör ett hinder när gäller att vidta åtgärder för att skydda och förstärka stranden. Byggnadsnämnden bedömer det också som troligt att kommunen kommer att överklaga beslutet.

Du hittar Länsstyrelsens beslut och motivering till upphävandet av detaljplanerna här.