Jag deltar på Vatten Avlopp Kretslopp 2018…

Har du varit på VAK tidigare?
-Ja, men bara som föredragshållare. Jag gjorde en föreläsning om Revaq-certifiering när jag jobbade åt Svenskt Vatten.

Varför har du anmält dig?  
-Jag tycker att det är ett mycket intressant tema som behandlar frågor som vi jobbar med just nu. Dels hur vi kan dämpa flödena och fördröja vatten uppströms staden och dels hur vi ska spara vatten då vi ser ett kommande vattningsbehov inom jordbruket. Att konferensen hålls i Gävle, nära Uppsala har även bidragit.

Vilka block ska du gå på?  
-Dag 1, ska jag gå på Dagvatten i va-planeringen och Tillsyn av dagvatten. Dag 2 är det För mycket vatten- en utmaning för kommunernas planering och Näringsämnen och mikroplast.

Något föredrag som du är särskilt intresserad av?
-Det ska bli intressant med passet om Näringsämnen och mikroplast som är ett aktuellt ämne. Jag har planer för Fyrisåns vattenförbunds räkning att ha ett seminarium om just mikroplast för våra medlemmar längre fram i år.

Vad har du förväntningar på VAK 2018?
-Att få konkreta tips och inspel till de projekt jag driver, både från föreläsningarna men även via erfarenhetsutbyte vid de olika mingeltillfällena.