Konferensen Inspiration vatten 2018, 15-16:e februari

I mitten av februari arrangerar Utvecklingscentrum för vatten den årligt återkommande konferensen Inspiration vatten. Årets konferens kommer att handla om avsaltningsanläggningar och andra dricksvattenlösningar och även hur energi kan utvinnas från små källor. Exempel på föredrag är: Solenergi och avsaltningsanläggningar i stor skala och utvinning av energi från mejeriavlopp. Hela programmet hittar du här, en presentation av föreläsarna finns här.