Planering för nödvattenförsörjning

På Livsmedelsverkets hemsida finns det en guide för planering av vattenförsörjning. Guiden är från september 2017 och är tänkt att fungera som ett stöd för ledningsgrupper att skapa de beslutsunderlag som behövs vid en nödsituation. Den är också en grund för att gå vidare med en egen detaljerad planering. Guiden riktar sig till kommunens beredskapssamordnare, säkerhetschefer och dricksvattenproducenter. Till guiden finns det även stödmaterial och exempel. Du hittar dokumenten nedan.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.