Sammanställning av vattenresurser 2017

Precis innan jul kom Havs- och vattenmyndighetens sammanställning av länsstyrelsernas och några nationella myndigheters erfarenheter och konsekvenser för vattenresurser och vattenmiljön av vädersituationen under 2017. Sammanställningen visar att den allmänna vattensituationen under 2017  var ansträngd eller allvarlig för flera kommuner men att insatser och information har haft effekt. Läs hela pressmeddelandet och sammanställningen här.