Nytt nationellt dricksvattenråd – ett steg i arbetet att skydda det svenska dricksvattnet

Livsmedelsverket har fått ett uppdrag av Regeringen att bilda ett nytt nationellt dricksvattenråd. Förslaget till dricksvattenrådet kommer ursprungligen från dricksvattenutredningens betänkande, En tryggare vattenförsörjning (SOU 2016:32).

Uppdraget går ut på att stärka det förebyggande arbetet med att skydda dricksvattnet, från vattentäkt till vattenkran, och arbeta för en fortsatt trygg dricksvattenförsörjning. Rådets arbete kommer kontinuerligt redovisas till Regeringen.

Dricksvattenrådet kommer att bestå av både nationella och regionala myndigheter där Livsmedelsverket ska utveckla sin samordnande funktion i dricksvattenfrågor tillsammans med medlemmarna i rådet. Läs mer om uppdraget på Livsmedelsverkets hemsida.