Du har väl inte missat VA-guidens utbildning i juridik och teknik för dagvatten?

Arbetar du med dagvatten? Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant, eller behöver du veta mer om funktionen hos olika dagvattenanläggningar och vilken teknik som kan vara lämplig att använda i ett specifikt fall? Då är denna utbildning i Linköping den 8 maj något för dig!

På grund av ett ändrat klimat, med ökade risker för översvämningar, och med hänsyn till EU:s miljökvalitetsnormer har dagvattnet under senare år allt mer hamnat i blickfånget. Det som tidigare endast var ett kvittblivningsproblem, har idag fått nya förtecken.

Under utbildningen tar vi upp frågor om hur olika lagstiftningar på området är tänkta att fungera, hur de samverkar och ibland motverkar de övergripande syftena. Vi kommer också att ge er ökad kunskap om olika dagvattentekniker och i vilka sammanhang de passar att använda.

Du hittar mer information om utbildningen och hur du anmäler dig här. 

Vi ses i Linköping!