Brunnsplåtar ska minska belastning på ledningsnät vid skyfall

En vanlig rännstensbrunn, som på olika platser i Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö ersatts med brunnsplåtar av VA-huvudmannen VA SYD.

VA SYD använder en enkel metod för att lättare styra belastningen av dagvatten på ledningssystemet: brunnsplåtar.

Normalt används gatubrunnar eller rännstensbrunnar för att leda ner regnvatten som avrinner på ytan ner till ledningsnätet under markytan. Vid kraftigare regn kan dock ledningsnätets kapacitet att leda bort vattnet överskridas vilket istället kan leda till översvämningar på ytan.

VA SYD använder sig av en enkel metod att styra delar eller allt dagvatten från redan överbelastade delar av ledningsnätet till platser där vattnet gör mindre skada.

Läs mer på VA SYDs hemsida.