HaV berättar på VAK om den kommande vägledningen

Bodil Forsberg HaV

Under 2019 kommer HaV att släppa en ny vägledning om prövning av små avloppsanläggningar. På VAK kommer Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson från HaV att lyfta fram viktiga delar av den kommande vägledningen.

–  Vi kommer till VAK för att det är ett jättebra forum för oss där vi kan lyssna av vad som är på gång och nå ut med vår information, säger Bodil Forsberg, utredare på HaV.

Vägledningen kommer att skickas ut på remiss under första kvartalet av 2019. Vägledningen kommer inte att vara helt klar i mars, men Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson kommer att lyfta fram viktiga delar av den under konferensen.

–  Två områden där många kommuner skulle vinna på att stärka upp prövningsprocessen är bedömning av högsta grundvattenytan samt att förbättra dokumentationen innan ansökan beviljas. Det underlättar inte minst en framtida tillsyn, säger Bodil Forsberg.

Bodil är ett nytillskott på HaV. Tidigare jobbade hon som miljöinspektör i Kungsbacka kommun.  Nu kompletterar hon små avlopps-gruppen på HaV, som i övrigt består av Åsa Gunnarsson och Margareta Lundin Unger.

Mer om vägledningen på konferensen:

David Eveborn från SGU har arbetat fram ett underlagsmaterial om grundvatten till vägledningen och kommer bland annat att presentera en ny modell för att beräkna högsta dimensionerande grundvattenyta.

Mer från HaV under konferensen:

Markus Edström och Cecila Ahlmark berättar om projektet Smart miljöinformation om små avlopp

Margareta Lundin Unger berättar om vägledning om regionala vattenförsörjningsplaner samt om hur myndigheten tar förslagen från utredningen för hållbara vattentjänster vidare.

Se programmet till Vatten Avlopp Kretslopp 2019