Kvalitetssäkra tillståndsprocessen – nu finns en mall för LOVA-ansökan

Avloppsguidens användarförening vill kvalitetssäkra tillståndsprocessen för små avlopp. Nu finns en mall för kommunerna att ha som stöd vid LOVA-ansökan.

Projektupplägget är tänkt att likna det som använts för projekt om surrogatparametrar under 2017-2108 – användarföreningen tillhandahåller en mall för LOVA-ansökan och intresserade kommuner använder mallen för att utforma sin egen ansökan om projektmedel till sin länsstyrelse.

Läs mer på projektsidan