Vattenbristen består och riskerar att förvärras till sommaren 2019

Efter den varma och torra sommaren med vattenbrist har SGU fått fortsätta att rapportera under hela hösten och vintern om låga eller mycket låga grundvattennivåer runt om i Sverige.

I januaris rapport visar nivåerna i små magasin på under eller mycket under de normala för årstiden i merparten av Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I de stora magasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i nästintill hela landet. Prognosen för den kommande sommaren ser inte heller bra ut då det är stor risk för värre vattenbrist än sommaren 2018.

För att minska vattenbristen till sommaren är det nödvändigt att grundvattenmagasinen börjar fyllas nu varför rikligt med nederbörd är avgörande den närmaste tiden inför våren, då vattenmagasinen helst ska vara fulla. Fredrik Theolin, SGU på twitter om läget:

”Regn eller snö bara det kommer nederbörd. Ett par rejäla lågtrycksområden med mycket nederbörd är att föredra.”

Senast i raden med kommuner som uppmanar sina invånare att spara vatten är Sala kommun som redan nu i januari har lägre grundvattennivåer i vattenmagasinen än nivåerna under sommaren 2018. På hemsidan rapporterar man om det allvarliga läget och tipsar bl.a. om vilka vattenbesparande åtgärder invånarna kan vidta för att hjälpa kommunen att inte slösa på det dricksvattnet.


Relaterat

Frågan om vattenbrist uppmärksammas i seminariepunkten ”Skydda och spara vårt vatten”, den 14 mars på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp