Professor Mikael Pell ny mikrobiologi-expert på VA-guiden

Mikael Pell, SLU

Mikael Pell är ny medlem i VA-guidens expertpanel för små avlopp. Han kommer att kunna svara på dina frågor om mikrobiologi och smittskydd kopplat till små avlopp. Hans kompetensområde innefattar mikrobernas funktion inom avloppsvattenrening och smittskydd, samt rening av avloppsvatten med nya filtermaterial. Andra områden Mikael kan är återföring av växtnäring och emission av växthusgaser från avloppsslam, biogasprocessen och kompostering.

Mikael Pell är professor i mikrobiologi och arbetar som forskare, lärare och studierektor på SLU i Uppsala. Han undervisar i grundläggande mikrobiologi och tillämpad mikrobiologi inom mark och vatten, sedan början av 1990-talet.

– Man kan säga att mitt område handlar om hur marken och dess mikrober mår, säger Mikael Pell.

Parallellt med mikrobiologin forskar han just nu om markfrågor och småskalig VA-teknik, speciellt kring filtermaterial, t ex biokol. Han har även ägnat många år åt frågor kring återföring av växtnäringsämnen samt emission av växthusgaser.

Mikaels forskarbana började med ett doktorandprojekt och han disputerade år 1991 med en avhandling om biohudens funktion i markbäddar och infiltrationsbäddar. Således är Mikael väl grundad sedan länge inom ämnet enskilda avlopp. På senare år har han deltagit i ett arbete med att ta fram en standard för test av smittskydd för avloppsprodukter.

Se film där Mikael Pell förklarar mikrobiologin i markbaserade anläggningar

Sitter du på frågor som skulle passa för Mikael att svara på? Kanske något om uppstartstider för reningsanläggningar för fritidshus, eller har du stött på någon ny typ av filtermaterial för små avlopp? Ställ din fråga här

Mikaels första svar: Produkter med natriumperkarbonat och bakterier i slamavskiljare – hur ska vi göra?