Stockholm Water Prize tilldelas vattenflödesexpert

Varje år delas Stockholm Water Prize till en forskare, organisation eller institution som lämnat ett väsentligt bidrag till bevarandet av världens vattenresurser. 2019 års pris går till Dr Jackie King för hennes insatser för det fortsatta flödet i världens floder. 

Dr. Jackie King, vinnare av 2019 års Stockholm Water Prize. Foto: SIWI

Stockholm Water Prize har delats ut sedan 1991 och är ett samarbete mellan Kungliga Vetenskapsakademin och Stockholm International Water Institute (SIWI). Priset hedrar initiativ för att bevara jordens vattenresurser och syftar till att öka intresset för forskning och utveckling inom det globala vattenområdet.

2019 års pristagare är Dr Jackie King som tilldelas priset för banbrytande insatser för det fortsatta flödet i världens floder. ”Hon har utvidgat och organiserat den vetenskapliga förståelsen av flödande vatten och gett beslutsfattare verktyg för att bedöma både kostnader och vinster med reglering av vattendrag”, enligt ett pressmeddelande från SIWI.

Dr King har varit verksam i Sydafrika, först som forskare vid University of Cape Town och senare som hedersprofessor vid University of the Western Cape där hon varit i utvecklingsarbetet av verktyg som kan visa de ekologiska och sociala konsekvenserna av vattenuttag från floder och dammbyggnad.

I priskommiténs motivering konstateras bl a att, ”Dr Jacquelie King har, genom vetenskaplig grundlighet, självuppoffrande hängivenhet och effektiv opinionsbildning, förändrat hur vi tänker och handlar när det gäller vatten som ett flöde av och för liv.”

Priset överlämnas av prisets beskyddare H.M Kung Carl XVI Gustaf den 28 augusti under Världsvattenveckan i Stockholm.

Läs mer om priset och pristagaren på hemsidan för Stockholm International Water Insititute (SIWI).