Vattensituationen ska kartläggas av länsstyrelserna

Nu ska vattensituationen kartläggas i Sveriges alla län. Regeringen har gett de 21 länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga och undersöka vattensituationen både på regional och lokal nivå.

Redovisning den 20 maj och 15 juli

I uppdraget ska det även redovisas ”vilken förmåga som finns för att förebygga och hantera en vattenbristsituation”. Genomförandet ska ske i samarbete med Sveriges kommuner och landsting och andra berörda statliga myndigheter. Redovisning ska ske den 20 maj och den 15 juli 2019 och det är Länsstyrelsen i Kalmar län som samordnar uppdraget och rapporteringen.

Tidig och fördjupad bild

Regeringen vill med uppdraget både få en tidig och fördjupad bild av grundvattensituationen för att vara förberedd på eventuell vattenbrist inte minst med tanke på de tre senaste årens problem med värme och torka och låga grundvattennivåer. Vad gäller låga grundvattennivåer för april så rapporterar SGU om att situationen för de små grundvattenmagasinen är under de normala för årstiden i merparten av Götaland och Svealand och för de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala i nästintill hela Sverige.

Läs mer om regeringsuppdraget på Regeringens hemsida.


Relaterat

SGU:s rapportering om grundvattennivåer för april