Småländsk debatt om konstgräsplaner

Det planerade byggandet av två konstgräsplaner i Alvesta har gett upphov till debatt om huruvida konstgräs och dess gummigranulat utgör ett miljöproblem eller inte. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.