Statliga bidrag för att undvika vattenbrist

Nu delar Havs- och vattenmyndigheten ut 45 miljoner till landets länsstyrelser som ett led i deras arbete för att få säkrare tillgång till dricksvatten i Sverige. 

I Länsstyrelsernas arbete för att säkra landets dricksvattentillgång har man i sin tur möjlighet att låta kommuner och VA-bolag med vattenbristproblematik söka bidrag för att till exempel att investera i ny teknik för säkra tillgången till dricksvatten. Det är framförallt områden som Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland som kommer att ges förtur.

Läs mer: HaV:s pressmeddelande