Sockerrör utvärderas som ersättning för gummigranulat

Kan sockerrör vara ett alternativ till gummigranulat på konstgräsplaner? Det ska i varje fall utvärderas i Svedala kommun.

Få har nog missat debatten om mikroplast och konstgräsplaner. I Svedala kommun ska nu sockerrör utvärderas som potentiell ersättare till gummigranulatet. 

Mikroplaster har givits mer och mer utrymme i miljödebatten allt eftersom kunskapen successivt ökat. En av de mest debatterade källorna till mikroplaster är gummigranulat som används på konstgräs, och som till följd av snöröjning och regn kan hamna i miljön. I augusti kom nyheten om att EU till och med planerar att förbjuda konstgräsplaner. Problemet var att just den nyheten inte riktigt stämde.

Sockerrör som alternativ

I ett försök att hitta ett alternativ till gummigranulat testas olika alternativa material, varav ett tillverkat av sockerrör. Svedala är en kommun där det nu byggs en ny konstgräsplan med bark från sockerrör, rapporterar SVT Nyheter (8/10). Materialet är certifierat som 100 % biologiskt nedbrytbart, 100 % komposterbart och 100 % organiskt. Hur snabbt materialet bryts ner i naturliga mark- och vattensystem är något som dock fortfarande behöver verifieras enligt en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet (2019).

Bark från sockerrör har enligt inslaget i SVT Nyheter tidigare använts på konstgräsplaner i bl a Norge och Holland med lovande resultat.

Ökad medvetenhet – minskad spridning

Hur stor är då spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner egentligen?

Saken har utretts i ett flertal studier. I samma IVL-rapport som nämns ovan gjordes 2019 en kartläggning av källor och möjliga spridningsvägar för mikroplast i miljön. I rapporten uppskattades mikroplastförlusterna från en elvamannaplan till cirka 534 kg per år och cirka 500 ton från den totala ytan konstgräs i Sverige (idag omkring 6,9 kvadratkilometer).

I en tidigare studie, även den från IVL (2017), uppskattades det totala utsläppet av granulat istället till mellan 1640 ton/år och 2460 ton/år. Som orsaker till att man 2019 uppskattar att mindre mängd granulat sprids till omgivningen anges bl a en ökad medvetenhet om mikroplaster och därmed bättre skötsel, men också att man i den tidigare studien inte räknat med några s.k. kompakteringseffekter.

Hur mycket granulat som i slutändan hamnar i recipienten är fortfarande oklart.

Ett tips till den som vill veta mer:IVL:s hemsida hittar du bra frågor och svar om just mikroplast från konstgräs.


Relaterat

Högst halter av mikroplaster uppmätta vid tillflöden till de stora sjöarna
Nyhet om EU-förbud mot konstgräsplaner stämde inte
Mikroplaster i miljön år 2019