Ny nationell samordningsgrupp för dricksvatten

En ny nationell samordningsgrupp för dricksvatten har bildats. Gruppen träffades för första gången förra veckan och sex fokusområden pekades ut att arbeta vidare med

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.