4evergreen har diplomutbildning om små avlopp för gräventreprenörer

Nu kan gräventreprenörer och konsulter diplomera sig inom små avlopp hos företaget 4evergreen. Diplomeringen kommer att kunna synas hos annonserande entreprenörer i Avloppsguidens entreprenörsregister.

Diplomutbildningen hos 4evergreen är teoretisk, omfattar en dag och avslutas med ett teoretiskt test.

Ett personligt diplom och dekaler till företaget utfärdas efter avklarad utbildning och godkänt resultat i testet.

Utbildningsdagens innehåll:

  • Allmän kunskap om små avlopp
  • Lagstiftning
  • Ansökan
  • Val av anläggning
  • 4evergreen produktkunskap
  • Dimensionering
  • Installation
  • Drift och underhåll

VA-guiden har satt upp ett par grundkrav för diplomutbildningar och sluter avtal med den organisation som står bakom utbildningen. För närvarande har VA-guiden avtal om att visa diplomeringar i entreprenörsregistret från Maskinentreprenörerna, Baga, Fann och 4evergreen.

Entreprenörsregistret på avloppsguiden.se

Entreprenörsregistret utgörs av annonser från företag som erbjuder tjänster till husägare. VA-guiden visar de diplomeringar som finns hos annonsören. Att entreprenörsregistret bygger på annonser gör att listan hålls uppdaterad med aktiva företag.

På avloppsguiden.se hänvisar vi besökaren till kontakt med sitt miljökontor. Istället för att ha en lista över landets förvaltningar och en över lokala entreprenörer och konsulter har vi slagit samman detta så att besökaren hittar lokal information genom att söka på sin kommun. Entreprenörsregistret och kommuninfo

Mer information om vad vi menar med diplomerad entreprenör