Elin Ulinder från RISE ny små avlopps-expert i VA-guidens panel

Elin Ulinder är projektledare på RISE. Till henne kan vi skicka expertfrågor som handlar om markbaserade anläggningar, rening, provtagning och CE-märkning mm. Vi på VA-guiden är glada att få med Elin i panelen!

Elin kommer att svara på frågor som handlar om filtermaterial för avloppsrening, däribland bergkross, testbäddar, provtagning i markbäddar, infiltrationer och slamavskiljare, CE-märkning av avloppsprodukter, kvalitetsfrågor, slambehandling och olika tekniker för slamtömning.

– Jag drivs av att lära mig mer om hur processerna fungerar i olika anläggningar. Jag hoppas också att mitt arbete ska vara till nytta för miljöinspektörer, VA-organisationer, tillverkare och andra aktörer som jobbar med avlopp, säger Elin Ulinder.

Vid slutet av sin utbildning i miljö- och vattenteknik på Uppsala Universitet och SLU fick Elin exjobb på JTI (numera RISE). Exjobbet, som blev klart 2011, gick bland annat ut på att studera om det finns något samband mellan kornstorleksfördelning och fosforinbindning i filtermaterial hos markbaserade anläggningar. Så började alltså Elin på små avloppsbanan och hon har sedan dess fortsatt jobba med avloppsfrågor på RISE.

Just nu arbetar hon bl a med ett SVU-projekt som undersöker reduktion av läkemedel och smittämnen i markbäddar samt ett LOVA-projekt som går ut på metodutveckling av slutinspektioner i Örebro.

Ställ din fråga till expertpanelen

Relaterat

VA-podden #14 – Elin Ulinder från RISE om bergkrossmaterial i små avloppsanläggningar

Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar, rapport 2019