4 november, Vattenbesparande tekniker från kommunernas strategi till byggande och drift

Välkomna på webbinarium om vattenbesparing 4 november! Kom och lyssna på erfarenheter från privatpersoner, kommuner, bostadsbolag och konsulter och diskutera problemställningar kring vattenbesparing från planering och projektering till drift för av olika vattenbesparande tekniker. 

De senaste årens torra och varma somrar tillsammans med vetskapen om att pågående klimatförändringar har medfört en ny situation i många av landets kommuner. Behovet att aktivt arbeta med och förebygga vattenbrist har blivit aktuellt. Nya frågeställningar har uppkommit och ny kunskap behöver inhämtas såväl hos enskilda tjänstemän som hos organisationen som helhet. Dessutom installeras fler och fler avsaltningsanläggningar av kustnära fastighetsägare som ett komplement till vatten från enskilda brunnar.

I våras hölls ett webbinarium inom ramen för ett projekt med fokus på vattenbesparingstekniker och enskilda hushåll. Under hösten 2020 genomförs ett uppföljande projekt med fokus på vattenbesparing inom kontorshus, bostadsområden och stadsdelar. Projektet är ett samarbete mellan Ecoloop, Fyrisåns vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Uppsala, Uppsala Vatten, VA-guiden, WRS och Östhammars kommun.

Obs! Anmälan senast 3 november. Se inbjudan för mer information.

Inbjudan (pdf)