En egen dag för dagvattnet

Den 24 september firades för första gången dagvattnets dag. En återkommande företeelse enligt initiativtagaren Nina Steiner, kommunikatör på VA SYD. 

Nina Steiner. Foto: VA SYD.

Alla med intresse för dagvatten har nu ett nytt viktigt datum att ringa in i filofaxen. Från och med i år är nämligen 24 september inte bara Guinea-Bissaus nationaldag, utan även dagvattnets dag. En dag då dagvattnets betydelse som resurs och potentiellt miljöproblem uppmärksammas lite extra.

Idén kom från VA SYD, är en av Sveriges största VA-organisationer med fem medlemskommuner; Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. VA-guiden ställde därför några snabba frågor om inititativet till Nina Steiner, kommunikatör och även en av personerna bakom VA SYDs satsning på skyfallshantering – Tillsammans gör vi plats för vattnet.

 

Varför behöver dagvattnet en egen dag?

– Vattnet i staden är en värdefull resurs som vi borde ta bättre vara på. Det gäller inte minst dagvatten, alltså regn och smält snö som rinner på våra gator. Dagvattnets dag syftar till att få flera att förstå och uppmärksamma detta.

Varför just den 24 september?

– Det är en passande tid på året att belysa frågan samtidigt som det även sammanföll med den internationella Storm Water Awareness Week (21-25 september), ett utbildningsinitiativ där deltagarna genom olika workshops kan lära sig mer om dagvattenrelaterade frågor.

Anordnades några särskilda aktiviteter under dagen för att lyfta fram dagvattnets betydelse som värdefull resurs och som potentiellt miljöproblem?

– I år hade vi framför allt fokus på att förmedla budskapet om dagen, bland annat i nyhetsbrev och sociala medier. Det blev en bra spridning där många kommuner även gjorde egna nyheter om dagen i sina kanaler. Detta är dock bara början, nästa år kommer vi att satsa på fler aktiviteter för uppmärksamma dagen och dagvattnets betydelse!

Exempel på hur dagvattnets dag uppmärksammades i sociala medier.

Nu vet i varje fall alla vi som tillhör kategorin dagvattennördar vad vi firar den 24 september kommande år. #dagvattnetsdag