Save the dates – 10-11 februari, Dagvattenhantering på bjälklag

VA-guiden är glada att kunna annonsera ett nytt tillfälle för vår populära utbildning om dagvattenhantering på bjälklag. Utbildningen kommer att genomföras digitalt under två förmiddagar.
  • Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och tillgodose behovet av att fördröja och rena dagvatten?
  • Hur säkerställs effektiv dränering samtidigt som att vegetationen inte ska drabbas av torka?
  • Hur säkerställs bjälklagets täthet över tid för att undvika skador på byggnader?
  • Hur undviks översvämningar vid skyfall?

Dessa är några av de frågor som kommer att besvaras under utbildningen. Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med gröna tak, till exempel konsulter inom dagvatten eller bygg, va-ingenjörer, kommunala handläggare, arkitekter, landskapsarkitekter och verksamma inom fastighets- eller byggbolag.

Föreläsare:

  • Anna Pettersson Skog, Uppdragsledare och expert inom mark och vatten på Sweco
  • Jonatan Malmberg, Specialist urbana vegetationssystem och biokol på Ecotopic
  • Tobias Karlsson, Seniortekniker vid BMI Group (Roofing & Waterproofing)

Mer information kommer inom kort på hemsidan, men skriv upp datumen i kalendern redan nu.