Webbinarium: Vattenbesparande tekniker – från kommunernas strategi till byggande och drift

Här kan du ta del av ett inspelat webbinarium om vatten och avsaltning för enskilda hushålll som hölls 4 november 2020. Syftet var att  samla kunskap, utbyta erfarenheter och tillsammans diskutera problemställningar kring vattenbesparande tekniker för kontors- och flerbostadshus.

Webbinariet anordnades som en del av ett samarbetsprojekt mellan WRS, Ecoloop, VA-guiden, Uppsala vatten, Östhammar kommun, Fyrisåns vattenvårdsförbund och Länsstyrelserna i Uppsala län. Bostadsbolagen Castellum och Vasakronan deltog också i webbinariet för att presentera vattenbesparande tekniker i två olika byggnadsprojekt.

Allt material i denna film får fritt användas och spridas av Länsstyrelsen och andra aktörer!