VVS-Fabrikanterna nya i VA-guidens expertpanel

Vi är glada att kunna presentera VVS-Fabrikanternas råd som ny medlem i vår expertpanel för små avlopp. När det kommer in en fråga som VA-guiden bedömer är lämplig för branschen att svara på så skickas den till VVS-Fabrikanterna som sedan utser vilket av deras medlemsföretag som svarar på frågan. Du kan ställa frågor till exempel kring tekniker för små avlopp, standarder, service och funktion.

-Vi arbetar för en väl fungerande VVS- och VA-marknad och vi är glada att kunna bidra med vår kunskap genom expertpanelen, säger Anders Mårtensson, VD på VVS-Fabrikanterna.

VVS-Fabrikanternas medlemmar representerar en stor grupp av tillverkare inom både stora och små avlopp. Förutom att kunna svara på de tekniska bitarna så sitter de även på omfattande kunskap och erfarenhet om vilka faktorer som är betydande för att reningen i små avlopp ska fungera.

I VVS-Fabrikanternas små avloppsgrupp ingår företagen BAGA Water Technology, FANN VA-teknik, Jets, Pipelife, Topas Vatten, Tranås cementvarufabrik, Wavin, UPONOR och Xylem.

– Vi hoppas på att kunna bidra med kunskap om hur man ska få till en avloppslösning som fungerar långsiktigt. Det inkluderar egentligen frågor om allt som har med installation, service, förutsättningar på plats och kritiska moment i anläggandet att göra, säger Anders Mårtensson.

VVS-Fabrikanterna är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Föreningen består av drygt 100 företag som marknadsför och säljer produkter och material på den svenska och internationella marknaden. VVS-Fabrikanterna företräder, tillvaratar och samordnar medlemmarnas gemensamma intressen.

Ställ din fråga

På VVS-Fabrikanternas hemsida kan du läsa mer om dem

VVS-Fabrikanterna har redan svarat på två frågor, här hittar du dem:

Svar om CE-märkning, fosforrening och modifiering av minireningsverk

Hur länge håller en tät markduk tätt?