En kunskapsfylld förmiddag med utställarna

Torsdagen den 25 mars var dagen då allt fokus riktades på den digitala utställningen från Vatten Avlopp Kretslopp 2021. 

Till expodagen hade alla VAK-deltagare, VA-guidens medlemmar och deltagare från Maskinentreprenörernas diplomutbildning om små avlopp blivit inbjudna och under förmiddagen deltog nära 120 intresserade besökare. Den fullspäckade förmiddagen bjöd på intressanta och kunskapsfyllda utställarföredrag och den fina möjligheten att besöka den digitala utställningen för alla besökare.

Utställarföredrag om dagvatten och små avlopp

Expodagens besökare fick ta del av ett spännande program med utställarföredrag från både dagvatten- och små avloppsbranschen. I anslutning till varje föredrag fanns det även goda möjligheter för besökarna att ställa frågor till föreläsarna. Här nedan kan du se vilka föredrag som hölls under förmiddagen:

 • Pumpstationer för skyfallshantering – hydrauliska designkriterier av stora pumpstationer
  Carl-Johan Flachmeyer och Jesper Hess, Grundfos
 • Dagvattenfilter – en insats för miljön
  Peder Eneroth, Flexiclean
 • Lägesöversikt – små avlopp i Finland
  Manuela Tigerstedt, Avalon Nordic
 • Dimensionering av avloppsanläggningar med avvikande sammansättning
  Hanna Karlsen, Topas
 • Reduktion av smittämnen i markbaserad rening
  Patrik Ellis, Kingspan Baga
 • Service och uppföljning av avloppsanläggningar
  Lars Lindh, Watersystems

Utställarföredragen spelades också in. De finns att ta del av i efterhand för alla VAK-deltagare under fliken ”Inspelade föredrag” på VAK-konferensens hemsida.

Företag i den digitala utställningen*

Under expodagen hade alla besökare som sagt den fina möjligheten att besöka de 16 olika montrarna i den digitala utställningen. Utställarna bjöd på ett rikt utbud med bland annat information om produkter och tjänster, olika filmer och möjlighet boka personliga möten i sina montrar och mycket mer.

Medverkande företag:

VA-guiden

Airwatergreen AB

Avalon Nordic AB

Ecoloop

FANN VA-Teknik AB

FlexiClean AB

Grundfos AB

Jets Sverige AB

Kingspan BAGA

Pipelife Sverige AB

SEKA Miljöteknik AB

Sweco

Topas Vatten AB

Tranås Cementvarufabrik AB

WRS

Xylem Water Solutions Sweden AB

*Den digitala utställningen är fortfarande tillgänglig att besöka för alla VAK-deltagare till och med den 18 juni.

Årets monter

I slutet av digitala expodagen avslöjades dessutom vilket av utställarföretagen som fick priset för årets monter och därmed en gratis monterplats till Vatten Avlopp Kretslopp 2022. Grattis säger vi till FANN VA-teknik!

Tack till alla medverkande

Avslutningsvis kan vi konstatera att det blev en förmiddag med mycket intressanta ämnen och en stor portion kunskapsförmedling från våra utställare i den digitala utställningen! VA-guiden rikta ett stort tack till alla ni som bidrog under denna strålande förmiddag!