Tre intervjuer inför Vatten Avlopp Kretslopp

Under live-programmet på VAK 2021 bjuder vi bland annat på intressanta föreläsningar, diskussioner och expertsamtal inom våra ämnesområden små avlopp, dagvatten och VA-planering.

I programmet hittar du både nya och bekanta ansikten. Tre föreläsare som tidigare intervjuats inför konferensen är Ida Lidholt, Maria Lennartsson och Måns Lindell, läs intervjuerna nedan. Hela programmet för VAK 2021 finns att läsa här.

Ida Lidholt, vattenstrateg på Växjö kommun.

”Ja men varje plats är unik så det finns ingen quick fix. Men genom att vara strategisk och lägga pengar på undersökningar så kan man i slutändan prioritera rätt utbyggnadsområden och inte leka med folks hushållsekonomi när man tvingar inom dem i eventuellt ”onödiga” verksamhetsområden.”

– Ida Lidholt, Växjö kommun, om när gränsen är nådd för små VA-lösningar i sammanhängande bebyggelse. Läs hela intervjun

 

 

Maria Lennartsson, miljösakkunnig Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad.

”För mig är kretsloppsfrågor och systemsamverkan viktiga hållbarhetsfrågor, och det är en stor förmån att genom mitt uppdrag i ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt, Norra Djurgårdsstaden, få vara med och fortsatt driva kunskapsutvecklingen.”

– Maria Lennartsson, Stockholms stad, vinnare av Avlopp & Kretsloppspriset. Läs hela intervjun

 

 

 

Måns Lindell, limnolog på Vätternvårdsförbundet.

”Dricksvattennyttjande kommer bli allt mer viktigt och med det skyddet för både vattnet och för konsumenten. Barriärer för säker dricksvattenförsörjning måste skapas mot exempelvis mikrobiell påverkan och vissa kemikalier. Självklart måste också tillförseln av oönskade ämnen minskas och det finns fortfarande behov av att minska utsläpp från ledningsnät och åtgärda dessa.”

– Måns Lindell, Vätternvårdsförbundet, om vad som är avgörande för Vätterns välmående i framtiden. Läs hela intervjun