Små VA-lösningar i sammanhängande bebyggelse – när är gränsen är nådd?

Små VA-lösningar i sammanhängande bebyggelse – när gränsen är nådd? Det är titeln på ett spännande föredrag som kommer att hållas under VAK-konferensen i Jönköping den 18 mars.

Ida Lidholt, vattenstrateg på Växjö kommun.

Bakom föreläsningen står Ida Lidholt, vattenstrateg på Växjö kommun och Emma Sjögren, konsult på WSP och tillika expert i VA-guidens expertpanel för va-planeringsfrågor som är en medlemstjänst här på VA-guiden. Emma dubblerar som föreläsare och är även med ”live” som expert under konferensen ”Fråga experten – dagvatten och VA-planering.

Utifrån titeln på föredraget så arbetar Växjö kommun med mycket intressanta frågor. Är det så att ni försöker hitta lösningen på en av de stora knäckfrågorna i va-världen, den ultimata gränsen för små va-lösningar i bebyggelse och vad som är hållbart för att i förlängningen undvika tvångsanslutningsfrågor?

– Snarare är det så att vi försöka undvika en definitiv ultimat gräns för vad som är samlad bebyggelse. Växjö kommun består, precis som resten av Sverige, av en stor del landsbygd. Vi vill uppmuntra utveckling av landsbygden utan att riskera att VA-kollektivet måste finansiera en ”ad hoc-utbyggnad” av VA på landsbygden. Därför med utgångspunkt från vår VA-plan försöker vi vara proaktiva och bedöma olika platser specifika utvecklingsmöjligheter utan att riskera människors hälsa och miljön.

Vad är det egentligen för projekt ni jobbar med?

-I vår VA-plan så har vi lokaliserat ett antal platser i Växjö kommun som man kan klassa som ”risk” för tätare bebyggelse. Med hjälp av Emma tittar vi sedan på respektive område för att bedöma om någon risk för människors hälsa och miljön föreligger samt om det finns en buffert till att vidareutveckla platsen med fler hushåll.

Det låter väldigt intressant och det kommer säkerligen ge ringar på vattnet i va-branschen. Jag måste bara fråga om VAK:s deltagare kommer få svar på frågan, när är gränsen är nådd?

– Ja men varje plats är unik så det finns ingen quick fix. Men genom att vara strategisk och lägga pengar på undersökningar så kan man i slutändan prioritera rätt utbyggnadsområden och inte leka med folks hushållsekonomi när man tvingar inom dem i eventuellt ”onödiga” verksamhetsområden.

Ta del av hela programmet för konferensen Vatten Avlopp Kretslopp här.


Relaterat:

Emma Sjögren ny expert för va-planering i ”Fråga experten”- vår medlemstjänst