Tidig utveckling av en kvalificerad vattenvård i Sverige

När påbörjades arbetet med en medveten och systematisk vattenvård i Sverige? Den frågan ställer sig fil dr. Stig Morling i en artikel i Tidskriften Vattens senaste utgåva. Resonemanget förs primärt utifrån en viktig händelse under 1930-talet: bygget av vattenvårdslaboratoriet på Lovön, norr om Drottningholm.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.