Växternas viktiga roll i dagvattenrening

Dagvattendamm i Nordtag, Ytterby. Foto: Vegtech
Under ett webbinarium i mars 2021 berättade Andreas Hellström från Vegtech om växternas viktiga roll i dagvattendammar och om vad man bör tänka på gällande växtsystem och val av arter. VA-guiden deltog och sammanfattar här det viktigaste från webbinariet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.